داشبورد سازی در اکسل - مدرس مسعود نوری - صنعتی اصفهان - 98

دوره R برای علم داده - مدرس مسعود نوری - صنعتی اصفهان - 98

دوره python برای علم داده - مدرس مسعود نوری - صنعتی اصفهان - 98

دوره python مقدماتی - مدرس مسعود نوری - همکاران سیستم - 98

دوره python برای علم داده - مدرس امیررضا تجلی - دانشگاه تهران - 98

ورد پیشرفته سازمان نظام مهندسی - مدرس مسعود نوری - 98

دوره python برای علم داده - مدرس مسعود نوری - دانشگاه شریف - 98

دوره کاربرد یادگیری ماشین در سازمان ها - مدرس امیررضا تجلی - 98

ورد پیشرفته دانشگاه تهران - مدرس مسعود نوری - 98

شبیه سازی با Arena تهران شمال - مدرس مسعود نوری - 97

همایش چگونه استارت آپ خود را راه اندازی کنیم تهران شمال - مدرس مسعود نوری - 97

سمینار علم داده علم و صنعت - مدرس امیررضا تجلی - 97

دوره مهارت های هفت گانه کامپیوتری تهران شمال - مدرس مسعود نوری - 97

سمینار علم داده امیرکبیر - مدرس امیررضا تجلی -97

داشبورد سازی شریف - مدرس امیررضا تجلی - 96

دوره مهارت های هفت گانه کامپیوتری تهران شمال - مدرس مسعود نوری - 96

اکسل در صنایع شریف - مدرس امیررضا تجلی - 96

اکسل مقدماتی شریف - مدرس امیررضا تجلی - 96

اکسل در صنایع خوارزمی - مدرس امیررضا تجلی - 96

اکسل مقدماتی تهران شمال - مدرس امیررضا تجلی - 96

دوره مهارت های هفت گانه کامپیوتری تهران شمال - مدرس مسعود نوری - 95

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
5 (4 رای)