توضیحات

طرح تجاری و پیش بینی درآمد و برآورد هزینه پروژه های صنعتی، معدنی، کشاورزی، زیربنایی، دریانوردی و … با استفاده از نرم افزار کامفار انجام می پذیرد. نرم افزار تخصصی کامفار یک برنامه کامپیوتری است که از طرح تحقیقات قبل از بهره برداری حمایت می کند و استفاده از آن سازماندهی و محاسبه گزارشات مالی و اقتصادی را آسان میسازد. این نرم افزار بر اساس مطالعات امکان سنجی و یا به عبارتی توجیه پذیری و یا قابل اجراء بودن و یا نبودن طرح و مطالعات فرصت یابی برای هر طرح صنعتی و معدنی طراحی گردیده است. نتایج این نرم افزار بیانگر جذابیت اقتصادی طرح بر اساس محدود و یا نامحدود بودن بودجه اقتصادی سازمان مجری می باشد.

ورودی های نرم افزار Comfar چیست ؟

 •  تعریف پروژه
 •  برنامه ریزی زمانی (فاز ساخت، فاز بهره برداری)
 •  محصولات
 •  واحدهای پولی (واحد پول داخلی، واحد پول خارجی)
 •  تورم (داخلی، خارجی)
 •  مشارکت ها (داخلی، خارجی)
 •  تنزیل (نرخ تنزیل کل سرمایه گذاری، نرخ تنزیل سهام دار)
 •  هزینه های ثابت سرمایه گذاری شامل: ( خرید زمین، محوطه سازی و بهبود زمین، کارهای عمرانی و ساختمانها، ماشین آلات و تجهیزات کارخانه، تجهیزات خدماتی و جانبی کارخانه، حفاظتهای زیست محیطی، هزینه های سربار، هزینه های قبل از بهره برداری و هزینه های پیش بینی نشده)
 •  هزینه های تولید شامل: (مواد خام، ملزومات کارخانه، یوتیلیتی، انرژی، قطعات یدکی مصرف شده، تعمیرات و نگهداری، حق امتیاز، دستمزد، مالیات، هزینه سربار کارخانه، هزینه های اداری، هزینه های اجاره بلند مدت، هزینه های بازار یابی)
 •  برنامه فروش (فروش داخلی ، فروش خارجی)
 •  سرمایه در گردش (موجودی کالا، مطالبات، تنخواه)
 •  منابع تامین مالی (یارانه، آورده سهام دار، وام کوتاه مدت و دراز مدت)
 • مالیات، یارانه

خروجی های نرم افزار Comfar چیست؟

:: بررسی های مالی

 • برآورد سرمایه گذاری ثابت
 •  برآورد سرمایه در گردش
 •  برآورد هزینه سالیانه تولید
 •  برآورد استهلاک سالیانه سرمایه گذاری
 •  برآورد کل سرمایه مورد نیاز طرح
 •  برآورد قیمت تمام شده به تفکیک هزینه ها
 •  تعیین منابع تأمین مالی طرح و هزینه های مالی آن
 •  تحلیل درآمدها و هزینه های طرح
 •  تعیین عملکرد سود و زیان طرح برای کل سرمایه گذاری و آورده سهام

:: بررسی های اقتصادی در نرم افزار کامفار

 •  تعیین جریان خالص نقدی کل سرمایه‌گذاری
 •  تحلیل جریان نقدینگی تنزیل شده DCF
 •  نرخ بازده داخلی IRR
 •  تعیین ارزش فعلی خالص (npv)
 •  تعیین نرخ و دوره بازگشت داخلی (pbp) کل سرمایه
 •  تعیین نرخ و دوره بازگشت داخلی برای آورده سهامداران
 •  تعیین دوره بازگشت سرمایه
 •  تحلیل نقطه سربسر
 •  شاخص سود آوری PI
 •  تحلیل حساسیت طرح به هزینه‌های پیش‌بینی نشده
 •  انجام آنالیز حساسیت پروژه و تحلیل ریسک
 •  تحلیل نسبت‌های مالی
 •  تحلیل اثرات متقابل طرح ها (آنالیز تلفیقی)
 •  تهیه صورت حساب‌های مالی

آموزش نرم افزار کامفار با همکاری موسسه دانش پرور زیما ، به بیان مهندس مسعود نوری