توضیحات

مهندسی صنایع شاخه اي از علم است که طراحي، بهبود، و کاربست سیستم هاي یکپارچه متشکل از انسان، مواد، تجهیزات، انرژي، و اطلاعات را در برمي گیرد. مهندسین صنایع به منظور انتخاب و تصمیم گیری در به کار بستن فاکتور های اولیه تولید مانند؛ ماشین آلات، مواد مصرفی، نیروی انسانی، فرایند تولید، و اطلاعات و انرژی لازم برای تولید محصولات و خدمات، باید کارآمدترین روش را برگزینند. همچنین مهندسین صنایع وظایفی چون؛ برنامه ریزی، طراحی، اجرا و مدیریت یکپارچه محصولات و سیستم، زمان بندی و کنترل هزینه و… را برعهده دارند.

مقالات بسیاری در زمینه کاربرد این ابزار در حوزه مهندسی صنایع نوشته شده است. از کاربردهای این ابزار می توان به زمینه های کنترل کیفیت ،زمانبندی ،بهینه سازی فرایند ، مدیریت زنجیره تامین یا SCM ، کنترل فرایند ، طراحی مهندسی تحلیل نتایج به دست آمده از سیستم های تولیدی ، توسعه ی محصول ، سیستم های تصمیم یار یا پشتیبان تصمیم ، طراحی چیدمان و بازآرایی واحدهای صنعتی، تعمیرات و نگهداری و قابلیت اطمینان در سیستم ها ، مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM و هوش تجاری یا BI اشاره نمود؛ که در ادامه به تشریح چند مورد از آن ها پرداخته شده‌است.

در این وبینار در مورد علم داده و کاربرد آن در مهندسی صنایح بحث شد.