توضیحات

دوره 16 ساعته مقدماتی زبان برنامه نویسی پایتون:

سرفصل ها:

 • آموزش برنامه نویسی، آشنایی و معرفی مبانی اولیه | محیط های کدنویسی، نقاط قوت و ضعف هر کدام
 • معرفی منو های مختلف، ابزار کاربردی و مهم
 • نوشتن تابع و بررسی انواع توابع، عملگر های منطقی، مقایسه ای، بیتی و شرطی و اولویت آن ها
 • حلقه های تو در تو و ساختمان داده
 • ساختار های شرطی If, Else و حلقه های تکرار For, While
 • نحوه ایجاد لیست های مختلف جست و جو، حذف در لیست ها، بررسی اسلایس ها
 • نحوه تعریف رشته و تجزیه و تحلیل متد ها، ماژول ها، دیکشنری ها و ماتریس ها
 • ورودی اطلاعات از منابع مختلف همچون اکسل
 •  نصب و راه اندازی کتابخانه Numpy جهت پیاده سازی اعمال بروی اعداد و ماتریس ها
 • نصب و راه اندازی کتابخانه Pandas جهت فعالیت با دیتافریم ها و ورود دیتاست ها
 •  نصب و راه اندازی کتابخانه های , Seaborn Matplotlib جهت بصری سازی و مصورسازی داده
 •  رسم نمودار های 2 بعدی، هیستوگرام، پله ای ، میله ای، خطی، ناحیه ای، نمودار پای چارت، نمودار پراکندگی، نمودار های حبابی،